Uitleg Sportvasten

Uitleg Sportvasten
06-11-2017 11:06

Sportvasten is een trainingmethode die in korte tijd een aanzienlijke verbetering van de conditie geeft en daarbij nog eens een gewichtsverlies van gemiddeld 4  (vrouwen) tot 6 kilo (bij mannen) geeft.

Dit effect wordt veroorzaakt door de omschakeling van suiker- naar vetverbranding, een genetische mogelijkheid die ons lichaam nog bezit vanuit de oudheid, toen voedsel nog niet altijd in overvloed te vinden was. Daardoor was het nodig overvloedig voedsel op te slaan (suikerverbranding en opslag in vetweefsel) en in magere tijden deze vetvoorraad weer te gebruiken als energievoorziening (vetverbranding).

 

Door een korte tijd je lichaam weinig suikers te geven en wel inspanningen te doen (sporten) geef je je lichaam hetzelfde signaal als in de oertijd. Alle genen in de spieren worden geactiveerd om meer vetten dan suikers te gaan verbranden. Na deze relatief korte periode van 10 dagen zal je lichaam in deze vetverbrandingsstand blijven staan zolang je blijft sporten en je de inname van suikers (koolhydraten) beperkt tot maximaal twee maaltijden per dag. Bij de andere maaltijd kunnen  dan eieren, zuivelproducten of groenten naar behoefte gegeten worden.

 

De Sportvastenkuur zelf bestaat uit een afbouw-, vasten- en opbouwdeel. Hierbij wordt in drie dagen volgens een voorgeschreven protocol de inname van voeding langzaam afgebouwd richting de drie vastendagen waarop slechts drie glaasjes vruchtensap gedronken mogen worden (aangevuld met water, thee of koffie naar behoefte). Na het vasten wordt de voeding weer langzaam opgebouwd om je lichaam weer te laten wennen aan vast voedsel en om het effect van het vasten te vergroten. Alle dagen dient er 20 a 30 minuten matig intensief gesport te worden.

Bij de kuur ontvang je een pakket met supplementen die het lichaam ondersteunen en van voldoende voedingsstoffen voorzien om de kuur zo gezond en effectief mogelijk te laten zijn.  Het belangrijkste supplement is een poeder dat aminozuren bevat die de hersenen tijdens het vasten blijven voeden waardoor het vasten minder zwaar is en je hongergevoel onderdrukt wordt. Het effect van de kuur is door dit poeder vele malen effectiever en de kuur is makkelijker vol te houden.

 

Buiten de supplementen ontvang je ook twee protocollen, de eerste voor tijdens de kuur en de tweede voor na de kuur. In het kuurprotocol staat precies per dag omschreven wat je mag eten en welke supplementen je moet nemen, ook staat er hoeveel je moet sporten per dag. Het protocol voor na de kuur geeft adviezen en tips over het behoud van de switch en welke keuzes er het beste gemaakt worden ten aanzien van het eten na de kuur.

 

De begeleiding bij het Sportvasten bestaat uit een uitgebreide intake met de sportvastencoach waarbij de kuur wordt uitgelegd en er eventueel gekeken wordt naar bijzondere omstandigheden zoals bepaalde aandoeningen of medicijngebruik. Tijdens de kuur bestaat de begeleiding uit mail, telefonisch of sms contact. Ook ontvang je een inlogcode voor een speciale app waarin je je  metingen (gewicht, buikomvang, hartslag, gevoel) kan invoeren. Deze worden dan met je coach gecommuniceerd en je ziet de resultaten ook zelf terug in een overzichtelijke grafiek waarin je je vergelijken kan met het gemiddelde resultaat van alle Sportvasters.

 

Globaal is dit de omschrijving van een Sportvastenkuur. Uiteraard is er nog veel meer over te zeggen en te vragen. Deze informatie kan de Sportvastencoach je uiteraard leveren.

 

Klik hier om vrijblijvend extra informatie te vragen

reacties  0 reacties reageren

Statines en spierpijn

23-01-2017 13:35

Vitamine D tegen spierzwakte door statines

 

Een tamelijk veel voorkomende bijwerking van statines (cholesterolverlagers) is spierpijn. Voor een deel wordt dit in de hand gewerkt doordat statines het co-enzym Q10 gehalte verlagen.

Als men door suppletie het gehalte van deze voedingsstof weer aanvult kunnen de klachten verminderen. Het beperkte succes van extra CoQ10, als niet met de medicatie wordt gestopt, wijst erop dat statines ook op andere wijze spierafbraak in de hand kunnen werken. Omdat cholesterol ook nodig is voor de lichaamseigen aanmaak van vitamine D onder invloed van zonlicht en deze vitamine ook nodig is voor sterke spieren is er onderzoek verricht naar een mogelijke wisselwerking met statines.
Op welke wijze is niet helemaal duidelijk maar in tegenstelling tot wat je zou verwachten verlagen statines het vitamine D gehalte niet maar lijken deze medicijnen het gehalte van de vitamine juist te verhogen. Toch blijkt extra vitamine D goed te kunnen helpen tegen spierpijn door statines. In het joods ziekenhuis van Cincinnati (VS) werd het vitamine D-gehalte van 621 mensen die statines kregen gemeten. 128 van hen hadden last van spierpijn. Zij hadden gemiddeld lagere vitamine D-gehaltes dan de andere statinegebruikers. Bij 82 van deze 128 patiënten werd een vitamine D tekort vastgesteld. Zij kregen 50000ie vitamine D per week. In 92% van de gevallen verdween hierdoor de spierpijn.
Transl Res. 2009 Jan;153(1):11-6.

reacties  0 reacties reageren

Supplementen verminderen overgangsklachten

22-06-2016 13:38
Rode klaver
 
 
 
Vrouwen die last hebben van opvliegers en vaginale droogheid kunnen tijdens de overgang baat hebben bij het eten van sojarijke voeding en rode klaver. Ook extracten hiervan in supplementen verminderen de frequentie van deze klachten in lichte mate.
 

Onderzoekers van het Erasmus MC komen tot die conclusie na een analyse van ruim zestig wetenschappelijke studies naar het effect van bepaalde plantaardige voedingsmiddelen op klachten tijdens de menopauze. Zij publiceren hun bevindingen deze week in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA.

Natuurlijke middelen

Ongeveer 80 procent van de vrouwen in de overgang heeft last van opvliegers, vaginale droogheid en nachtelijk zweten. Bijna de helft van de vrouwen in de westerse landen kiest ervoor om natuurlijke middelen te gebruiken tegen overgangsklachten. Dit doen zij vanwege de negatieve gevolgen van medische behandelingen, waaronder hormoonvervangende therapie, op de gezondheid en het risico op borstkanker.

"Er zijn verschillende plantaardige therapieën op de markt, zoals supplementen of voedingsmiddelen rijk aan fyto-oestrogenen en kruidengeneesmiddelen zoals rode klaver, zilverkaars en Chinese kruiden", vertelt onderzoeker Taulant Muka. "Deze middelen zijn vrij verkrijgbaar, terwijl er weinig bewijs is of dat ze ook echt helpen tegen overgangsklachten."

Resultaten

Uit de analyse blijkt dat er veel studies zijn gedaan naar plantaardige therapieën. Helaas is de kwaliteit van de meeste studies niet zo hoog, omdat er bijvoorbeeld sprake was van een kleine steekproef. "Als we alle resultaten van deze studies naast elkaar leggen, dan blijkt daaruit dat vrouwen die supplementen slikken waarin 10 tot 100 milligram isoflavonen of fyto-oestrogenen zitten, ongeveer één opvlieger minder hebben per dag dan vrouwen die een placebo slikten. Ook hebben zij iets minder last van vaginale droogheid. De fyto-oestrogenen helpen niet tegen het nachtelijk zweten", aldus mede auteur Trudy Voortman.

Voor andere kruidengeneesmiddelen is het bewijs te klein om te zeggen of deze middelen de klachten kunnen voorkomen. Het is volgens de onderzoekers dan ook van groot belang om verder onderzoek te doen en over een langere periode te bekijken wat het effect is van plantaardige therapieën op overgangsklachten. Verder raden zij vrouwen aan een arts te raadplegen als zij deze middelen willen innemen, vooral wanneer zij ook andere medicijnen gebruiken.

Fyto-oestrogenen

Fyto-oestrogenen is een verzamelnaam voor plantaardige stoffen die sterk lijken op het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen. Tijdens de overgang neemt de productie van de vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen af en dat kan leiden tot overgangsklachten. Fyto-oestrogenen kunnen deze overgangsklachten verminderen.

Isoflavonen, een groep fyto-oestrogenen, komen voor in peulvruchten, vooral in soja, en enkele andere groenten en granen. Ook bevatten sommige kruidengeneesmiddelen zoals rode klaver veel isoflavonen en worden isoflavonen gebruikt in voedingssupplementen.

reacties  0 reacties reageren

Combinatie Q10 en Seleen vermindert hartfalen

18-05-2016 09:32

Combinatie Q10 en Seleen vermindert ontstekingen in lichaam

 

 

 


Dankzij toediening van de natuurlijke voedingsstoffen Q10 en Seleen vermindert het aantal ernstige hartklachten en overlijden met bijna de helft. Twee belangrijke factoren spelen een rol bij het bestrijden van hartziekten: oxidatieve stress en de kracht van het hart.

Dit blijkt uit recent Zweeds onderzoek onder leiding van cardioloog prof. dr. Urban Alehagen, verbonden aan het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Linköping. Alehagen licht zijn bevindingen binnenkort toe op het symposium “Ouderen langer gezond met lagere kosten” in Baarn op 18 mei aanstaande.

 

“We wisten al dat Q10 en Seleen een positieve bijdrage leveren aan het kwalitatief gezond ouder worden. Nu hebben we ook kunnen aantonen welke werkingsmechanismen hieraan ten grondslag liggen,” aldus Alehagen.

Uit berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat er in 2040 maar liefst 1,4 miljoen Nederlanders zullen worden getroffen door een hartaanval, beroerte of een andere vorm van hartfalen, een stijging van 65% ten opzichte van het huidige aantal.

reacties  0 reacties reageren

Co-enzym Q10 bij fibromyalgie

Co-enzym Q10 bij fibromyalgie
01-04-2016 15:12

Fibromyalgie wordt gekenmerkt door spierpijn, pijnlijke drukpunten “tender points” genaamd, vermoeidheidsklachten, slapeloosheid  en andere  psychische klachten. Onlangs zijn in Spanje enkele experimenten met fibromyalgiepatiënten uitgevoerd die hoopvolle resultaten hebben laten zien.

De Spaanse wetenschappers schatten dat bijna 5% van de bevolking last heeft van fibromyalgie. Anderen noemen percentages van 1%-2%. Probleem is dat fibromyalgie lastig is te diagnosticeren. De auteurs menen te hebben ontdekt dat een laag AMPK gehalte een meetbaar en te beïnvloeden aspect van deze ziekte is. AMPK is een cruciaal enzym voor de energievoorziening van de cellen. Het gehalte wordt door een aantal factoren beïnvloed zoals lichaamsbeweging, de hoeveelheid vetweefsel ( hierbij spelen adiponectine en leptine een rol) en door bepaalde voedingsstoffen en kruiden zoals carnitine, co-enzym Q10, geelwortel en rhodeola. De onderzoekers richtten hun aandacht op co-enzym Q10 omdat uit enkele studies was gebleken dat mensen met fibromyalgie een laag gehalte hiervan in hun bloed hebben.

In de eerste studie uit 2012 deden 20 vrouwen met fibromyalgie mee waarvan de helft 3 x daags 100 mg co-enzym Q10 (softgels) per dag kreeg. Zij werden vergeleken met 15 gezonde vrouwen van ongeveer dezelfde leeftijd. Vooraf en na afloop werd d.m.v. bloedonderzoek de antioxidantstatus, waaronder het co-enzym Q10 gehalte, bepaald. Deze was bij aanvang veel slechter bij de patiënten. Ook werd de fibromyalgiesymptoomscore (FIQ) bepaald en de ernst van de hoofdpijnklachten (HIT-6)

 

 

Zoals uit de tabel valt op te maken normaliseerde de co-enzym Q10 de antioxidantstatus en het co-enzym Q10 gehalte en waren na de 3 maanden gebruik van de 300 mg Q10 per dag de symptomen behoorlijk verminderd.

Een jaar later volgende een tweede studie. Een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek waar 20 vrouwen met fibromyalgie aan deelnamen. Zij kregen weer 300 mg co-enzym Q10 per dag maar nu duurde de studie slechts 40 dagen. Er werden andere, gedetailleerdere, metingen gedaan.

 

q10-fibromyalgie1

 

De symptomen verminderden met ongeveer de helft in de Q10 groep. Pijn en vermoeidheid verminderden het sterkst.

Belangrijk was ook de veranderingen in de gen-expressie van enzymen die gevonden werden. Zoals u mogelijk in onderstaande tabel kunt zien waren bij aanvang de gehaltes van antioxidantenzymen (SOD) lager bij de fibromyalgiepatiënten, de ontstekingsfactoren hoger (IL-6, IL-8, TNF alfa) en was de AMPK expressie veel lager alsmede PGC1-alfa, een co-factor in de genexpressie van het energiemetabolisme.  Dit alles was na de suppletie met Q10 genormaliseerd.

 

q10-fibro3

 

De Spaanse onderzoekers menen niet alleen te hebben aangetoond dat co-enzym q10 fibromyalgiepatiënten kan helpen maar menen ook belangrijke ontdekkingen te hebben gedaan over de aard van deze aandoening.

Serum coenzyme Q10 levels and oxidative status in patients with fibromyalgia syndromeBozkurt, M., Oktayoglu, P., Em, S., (…), Karatoprak, S., Nas, K. Year 2014 Journal of Musculoskeletal Pain 22 (1), pp. 27-32
Can Coenzyme Q10 Improve Clinical and Molecular Parameters in Fibromyalgia? Mario D. Cordero, Elísabet Alcocer-Gómez, Manuel de Miguel, Ognjen Culic, Angel M. Carrión, José Miguel Alvarez-Suarez, Pedro Bullón, Maurizio Battino, Ana Fernández-Rodríguez, and José Antonio Sánchez-Alcazar. Antioxidants & Redox Signaling. October 20, 2013, 19(12): 1356-1361. doi:10.1089/ars.2013.5260.
Oxidative Stress Correlates with Headache Symptoms in Fibromyalgia: Coenzyme Q10 Effect on Clinical Improvement. Plos One Published: April 19, 2012DOI: 10.1371/journal.pone.0035677

bigstockfibromyalgiaawareness38148124.jpg
reacties  0 reacties reageren

Beta Alanine voor sporters

Beta Alanine voor sporters
31-03-2016 13:02

Bèta-alanine is een goed bestudeerd, veilig en effectief sportsupplement. De positieve effecten zijn het sterkste bij intensieve inspanningen die langer dan 1 minuut en korter dan 4 minuten duren. Powerlifters, gewichtheffers en bodybuilders die trainen met korte sets zullen waarschijnlijk niet bijzonder goed op bèta-alanine reageren, maar duursporters en bodybuilders die trainen met lange sets of aaneengesloten combinaties van sets wel. Die laatstgenoemde categorie sporters zullen merken dat ze meer reps kunnen maken, of maximale inspanningen langer kunnen volhouden.

Ook voor duursporters zijn intensieve trainingen de meest effectieve, Beta-alanine maakt deze trainingen nog effectiever.

Bèta-alanine is een niet-essentieel aminozuur. Neem je daarvan dagelijks 3-6 gram in supplementvorm, dan neemt daardoor geleidelijk de concentratie carnosine in je spieren toe. Na 2-4 weken is de concentratie carnosine zo ver opgelopen dat sporters daarvan iets moeten merken. Carnosine is een dipeptide (bèta-alanyl-l-histidine), een eiwit dat het lichaam maakt uit beta-alanine en uit het veel voorkomende aminozuur histidine. Carnosine neutraliseert melkzuur, een stof die vrijkomt als spieren met een hoge intensiteit samentrekken. Als spiervezels teveel melkzuur bevatten, stoppen ze met samentrekken. Carnosine stelt dat moment uit, waardoor sporters intensiever kunnen trainen en hun spieren sterkere groeiprikkels kunnen toedienen.

Een bijwerking van bèta-alanine is neurasthenie: een prikkelend gevoel in je gezicht en bovenlichaam. Je kunt die bijwerking beperken als je de dagdosis bèta-alanine over meerdere kleinere doses verdeelt.

reacties  0 reacties reageren

Lichaamsbeweging geeft meer vermindering van honger dan een dieet

Lichaamsbeweging geeft meer vermindering van honger dan een dieet
17-03-2016 09:47

Sporten vergroot de honger van iemand niet, het beperkt de honger, is de uitkomst van een Brits onderzoek dat werd uitgevoerd door wetenschappers van de Loughborough Universiteit en waarover werd gepubliceerd in “Medicine &Science in Sports & Exercise”. Het bleek dat onderzoeksdeelnemers die het sporten gebruikten om een calorietekort te bereiken minder aten dan deelnemers die voedingsbeperking gebruikten.

 

Het tweedelige onderzoek richtte zich op het vergelijken van de eetlustresponsen van mannen en vrouwen. In het eerste onderzoek werd de calorie-inname beperkt door een dieet of door te sporten (een middelmatig intensieve 90-minuten loopbandsessie), en eetlustresponsen werden gemeten gedurende een periode van negen uur.

 

Waar een calorietekort werd bereikt door voedselbeperking werden bij deelnemers verhoogde niveaus van het hongerhormoon ghreline en lagere niveaus van het hongeronderdrukkende hormoon peptide YY gevonden, terwijl deze reactie niet zichtbaar was bij deelnemers die sporten om het calorietekort te bereiken. Ze aten bijna een derde meer bij een buffetmaaltijd in vergelijking met degenen waarbij hetzelfde energietekort het gevolg was van sporten: deelnemers aten gemiddeld 944 calorieën na voedselbeperking in vergelijking met 660 calorieën na het sporten.

 

“We hebben aangetoond dat sporten niet hongeriger maakt of aanmoedigt om meer te eten, in ieder geval niet in de uren onmiddellijk erna,” zei onderzoeksauteur David Stensel. “Onze volgende stap is kijken of dit voordeel blijft bestaan na de eerste dag waarop werd gesport.”

 

De conclusie lijkt dus gerechtvaardigd dat 's-ochtends sporten leidt tot minder honger overdag.

Voor wie wil afvallen goed om te weten.

 

Link naar het artikel : klik

reacties  0 reacties reageren

Aanbieding Steri-Strips

24-02-2016 17:24
Steristrip 3M assorti €9,45 €7,50
Van de meest gebruikte maten Steristrips elk 1 zakje:
R1540 3x75mm : 5 strips
R1541 6x75mm : 3 strips
R1542 6x38mm : 6 strips
R1546 6x100mm : 10 strips
R1547 12x100mm : 6 strips
reacties  0 reacties reageren

Supplementen en voeding

02-02-2016 21:20

reacties  0 reacties reageren

Sportvasten is geen dieet maar een kuur

Sportvasten is geen dieet maar een kuur
27-01-2016 10:21

 

Wat is Sportvasten

Bij Sportvasten wordt ervan uitgegaan dat ons lichaam efficiënter is in zijn energiehuishouding indien een groot deel van die energie wordt vrijgemaakt door vetverbranding. Ons lichaam kan zich snel aanpassen: eet je (te) veel koolhydraten dan wordt het lichaam specialist in koolhydraatverbranding. Een nadeel daarvan is dat het lichaam dan vatbaar wordt voor overgewicht, suikerziekte en daaraan gerelateerde aandoeningen. Voor sporters is het juist zaak om zoveel koolhydraten als mogelijk te sparen, dit kan door het lichaam te trainen op vetverbranding.

10-daagse kuur
Om de overschakeling van suiker naar vetverbranding (metabolic switch) te bewerkstelligen wordt het Sportvasten protocol gevolgd. Dit zal over het algemeen een 10-daagse kuur zijn verdeelt over afbouwdagen, vastendagen en opbouwdagen. Alleen tijdens de vastendagen wordt er niet gegeten, dit zijn twee of drie sapvastendagen.
Na de kuur wordt er weer overgegaan op koolhydraten (die heb je hoe dan ook nodig) waarbij er zowel wordt gekeken naar de hoeveelheid als naar de vorm van de koolhydraten die men consumeert.

Voor wie is het bedoeld

Iedereen met een redelijke conditie kan de Sportvastenkuur doen. Bij het intakegesprek wordt bekeken of er nog een voorafgaand traject gevolgd moet worden om de conditie op te bouwen. Ook wordt gekeken of er aanleg is voor diabetes. Indien dit het geval is, mag de kuur niet gedaan worden.
Sportvasten is dus niet alleen bedoeld voor sporters: tijdens de kuur worden er geen zware inspanningen gedaan. Na de kuur volgt een opbouwperiode waarbij sporters langzaam naar een maximale belasting toewerken en van diegene die doorgaans weinig sporten wordt verlangd dat ze wel regelmatig op een redelijk niveau inspanningen blijven doen: een mens is gemaakt om te bewegen. De Sportvasten coach kan daarbij adviseren.

Sportvasten kun je niet op eigen gelegenheid doen: dit dient altijd te gebeuren onder begeleiding van een Sportvasten coach. Om de omschakeling naar vetverbranding (metabolic switch) te maken worden er tijdens de kuur supplementen gegeven die precies voor dit doel zijn samengesteld. Ook wordt hiermee voorkomen dat er tijdens de kuur tekorten ontstaan. Er zijn supplementen voor de standaard kuur, voor topsporters, krachtsporters en er is een resveratrol pakket.
De klant ontvangt een specifiek op hem afgestemd Sportvasten protocol (waarbij gelet wordt op gewicht, geslacht en daagse activiteit) waarbij van dag tot dag wordt aangegeven wat er moet worden gegeten, welke supplementen men dient in te nemen en met welke intensiteit er gesport moet worden. De coach houdt dagelijks overleg met de klant over het verloop van de kuur.

Resveratrol programma

Niet iedereen kan op een redelijk niveau sporten, er kunnen altijd beperkingen zijn. Voor deze groep voorziet Sportvasten in een resveratrol programma. Resveratrolen zijn stoffen die de vetverbranding bevorderen, ze dienen ook voor het beschermen van het lichaam tegen ziekten. Resveratrolen komen veel voor in fruit, groente en kruiden maar daarbij moet wel bedacht worden dat deze (veel) minder voorkomen in bespoten voedsel.
Bij het volgen van deze kuur neemt men dus naast de supplementen voor de "metabolic switch" ook speciaal voor dit doel geselecteerde resveratrolen. Tijdens en na de kuur kan er met minder intensiteit gesport worden.

Lifestyle-change

Sportvasten is geen dieet, het is een trainingsmethode waarbij men door te sporten en door te letten op goede uitgebalanceerde voeding ook gewicht verliest. Vaak verlangt dit een 'lifestylechange'. Mensen die voorheen niet sporten moeten zich gewennen om wekelijks te gaan bewegen. Ook het dieet dient in veel gevallen worden aangepast: het aandeel in koolhydraten dient in verhouding te staan met het aandeel eiwitten en groenten. Voor dit doel voorziet het Sportvasten programma in een maaltijdmaker waarbij uitgebalanceerde maaltijden kunnen worden samengesteld.
Voedingswijzen die een goede ondersteuning zijn na het volgen van de sportvasten kuur:

  • Het paleodieet of oerdieet
  • Thais
  • Indonesisch
  • Japans

 

Wetenschappelijk onderzoek

Over Sportvasten zijn een aantal studies verschenen uitgevoerd door de universiteit van Saarbrücken. Ook is een studie gaande door de Vrije Universiteit van Amsterdam.

reacties  0 reacties reageren

Cranberries en blaasontsteking

Cranberries en blaasontsteking
22-01-2016 17:12

De werking van cranberries bij een blaasontsteking

Cranberries en cranberrysap zijn op 3 manieren werkzaam tegen een blaasontsteking. Dit is te danken aan de stoffen proanthocyanidine, D-mannose en vitamine C die in cranberries aanwezig zijn. Hieronder bespreken we alle 3 de stoffen in cranberries die werkzaam zijn tegen blaasontstekingen…

1. Cranberries bevatten proanthocyanidine tegen blaasontsteking

Cranberries en cranberrysap bevatten een relatief hoge concentratie aan blauwe plantenkleurstoffen, genaamd ‘proanthocyanidines’. De “type A proanthocyanidine” die voorkomt in cranberrysap verlamt namelijk de bacterie die blaasontstekingen veroorzaakt.

De proanthocyanidines zorgen er namelijk voor dat de weerhaakjes van de E. coli-bacterie zich niet kunnen vastklampen aan de blaaswand en zich dus niet in het blaasslijmvlies kunnen nestelen dat de binnenwand van de blaas bedekt. E. coli-bacteriën die zich reeds hebben vastgezet, worden zelfs losgeweekt!

2. Cranberries bevatten D-mannose tegen blaasontstekingen

Cranberries en cranberrysap bevatten D-mannose. D-mannose is een (fruit)suiker die ervoor zorgt dat E. coli-bacteriën zich niet aan het epitheel van de blaaswand kunnen hechten door de bacteriën aan zichzelf te hechten.D-mannose zorgt er zodoende voor dat de blaas en urinewegen optimaal worden schoongespoeld bij het plassen.

De E. coli-bacterie wordt dus niet gedood, maar –samen met de D-mannose – afgevoerd via de urine. Zodoende verhoogt de D-mannose in cranberries en cranberrysap je natuurlijke weerstand tegen blaasontstekingen.  Zodoende kan cranberrysap een blaasontsteking voorkomen en behandelen!

3. Vitamine C in cranberries ter behandeling van een blaasontsteking

Vitamine C zou blaasontstekingen kunnen helpen voorkomen door de zuurgraad van de blaas in optimale conditie te houden. Een voedingssupplement met 1000 milligram vitamine C zou je blaas zodoende minder gevoelig en ontvankelijk kunnen maken voor blaasontstekingen.

 

Wat je moet weten m.b.t. cranberry & blaasontsteking…

Er zijn een aantal belangrijke dingen die je moet weten m.b.t. cranberries, cranberrysap en cranberry-supplementen & capsules. Lees hier:

  • Het mooie van cranberries en cranberrysap is dat de actieve stoffen in de cranberry snel en nagenoeg onveranderd in je blaas terechtkomen.
  • Het nadeel van cranberries & cranberrysap is dat de concentratie van actieve voedingsstoffen relatief laag is. Je moet dan ook meerdere glazen cranberrysap per dag drinken voor optimaal effect.
  • Geconcentreerde cranberry-supplementen met D-mannose en/of proanthocyanidine zijn beduidend werkzamer en effectiever dan cranberries of cranberrysap bij blaasontstekingen.
  • In cranberry-capsules zit meestal een extreem hoge concentratie aan actieve, werkzame stoffen. Ze zijn duur, maar in vergelijking tot grote hoeveelheden cranberrysap valt het best mee.

Cranberry capsules in de webshop

reacties  0 reacties reageren

Sportvasten 2

Sportvasten 2
22-12-2015 14:43

www.sportvasten.nu

reacties  0 reacties reageren

Sportvasten

Sportvasten
22-12-2015 14:42

www.sportvasten.nu

reacties  0 reacties reageren

Een korte uitleg over het mechanisme van Sportvasten

14-10-2015 13:49

 

 

In de genen van ieder lichaam zitten allerlei schakelaars, zogenaamde switches, die aan of uit gezet kunnen worden. Hiermee zorgt je lichaam dat het zich aanpast aan situaties die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Zo bestaan er in de spieren switches die er voor zorgen dat er relatief meer suiker of relatief meer vet gebruikt wordt als energieleverancier. Deze omschakeling was in de oertijd nodig om overvloedig eten op te kunnen slaan door vetreserves op te bouwen en om in tijden van schaarste deze reserve weer te kunnen gebruiken. In de tegenwoordige tijd maken we daar weinig gebruik meer van omdat voedsel altijd voorradig is maar de switches werken nog steeds.

Sportvasten maakt daar gebruik van door het lichaam via een uitgekiend afbouwschema van voeding, gevolgd door een aantal dagen vasten en daarna een heel geleidelijke opbouw, te laten denken dat het de vetreserves moet gaan benutten.

Zeker als daarbij gesport wordt en de spieren dus energie moeten blijven leveren.

Met hulp van supplementen wordt dit effect op de switches nog eens versterkt.

Zonder supplementen sturen de spieren signalen naar de hersenen om te gaan eten (hongergevoel) en om minder energie te gaan gebruiken (je voelt je moe en koud).

De supplementen houden die signalen tegen waardoor de spieren het zelf op moeten lossen en er meer switches geactiveerd worden dan anders het geval zou zijn.

Deze activering van je vetverbranding heeft als resultaat dat je minder honger hebt tussen maaltijden en dat de suikerbehoefte afgenomen is. Door na de kuur minstens drie keer per week te blijven trainen zal je blijvend meer vet verbranden en is het gewichtsverlies van de kuur makkelijk vast te houden en vaak nog voort te zetten.

Een sportvastenkuur bevat alle supplementen die nodig zijn en de begeleiding tijdens de kuur.

 

Belangrijk is altijd onder begeleiding van een officiële sportvastencoach te trainen. Alleen een coach kan voldoende steun bieden bij de fysieke maar vooral ook mentale veranderingen die optreden tijdens en na de kuur.

reacties  0 reacties reageren

Enzyme, Wirkung und Verwendung

27-08-2015 10:04

Enzyme aus Ananas und Papaya sind die meist wirksame

 

 

Eine andere exakte Bezeichnung für spezifische Eiweißstoffe, die gleichsam als Enzyme bekannt sind, ist der Begriff Biokatalysatoren.

Enzyme sind spezifische Eiweiße, die nicht nur im menschlichen Organismus, sondern gleichsam in allen pflanzlichen und tierischen Lebewesen vorkommen. Ohne Enzyme ist eigentlich kein Leben möglich. Dies kommt daher, weil Enzyme dazu benötigt werden, um biochemische und chemische Reaktionen im Organismus anzukurbeln und viele körpereigen Reaktionen zu unterstützen.

 

Aufgrund des komplizierten und vielseitigen Aufbaus dieser Proteine sind diese in der Lage, unterschiedliche chemische Prozesse zu beeinflussen und verbrauchen sich dabei nicht selbst.
Grundsätzlich sind die Enzyme in allen lebenden Zellen enthalten. Die enorme Vielfältigkeit dieser Biokatalysatoren stellt die Voraussetzung dafür dar, dass es für jede chemische und biochemische Reaktionsart und für alle erdenklichen organischen und anorganischen Reaktionspartner speziell geeignete enzymatisch wirkende Proteine gibt.

Normal arbeitende Enzyme erfüllen im biochemischen Kreislauf zahlreiche Aufgaben. Die Funktionen, welche diese Eiweiße zu erfüllen haben, beziehen sich auf alle Stoffwechselvorgänge. Sowohl die Verdauung von Nahrungsmitteln als auch die Synthese der Erbinformation und verschiedene Auf- und Abbauprozesse sowie die Energiegewinnung in dem kleinsten Bauteil des Organismus, der Zelle, basieren auf den Biokatalysatoren.

Tausende verschiedenartiger enzymatisch wirkender Eiweiße stellen Hilfssubstanzen für den Körper selbst und für den körpereigenen Stoffwechsel dar.

Wenn die leistungsfähigen Biokatalysatoren nicht mehr funktionieren, können Menschen erkranken. Da die Enzyme auch stark mit dem Immunsystem verbunden sind, können intakte Biokatalysatoren stärkend auf das Immunsystem wirken. Darüber hinaus sind diese spezifischen Eiweißstoffe notwendig, um zahlreiche gesunde Prozesse zu steuern und zu ermöglichen, die im Rahmen von Reparaturen an beschädigten Zellen oder Gewebe erforderlich sind. Sie tragen dazu bei, dass der Organismus Krankheitserreger bekämpfen kann. In diesem Zusammenhang gehören ebenfalls die heilenden Aufgaben bei entzündlichen Vorgängen von Enzymen zu den wichtigen Funktionen. Eine ganze Reihe von Enzymen ist an den Denkvorgängen im Zusammenhang mit nervlichen Prozessen sowie der Hirntätigkeit beteiligt.

Dieser umfangreiche Komplex an Aufgaben, die von Enzymen übernommen werden können, basiert auf deren Fähigkeit, unterschiedliche Molekülstrukturen umzubauen, eine Verbindung aus variierenden Molekülen herzustellen und schädliche Moleküle einfach zu zerstören.

Eine besondere Kategorie innerhalb von Enzymen stellen die sogenannten Co-Enzyme dar, welche ausschließlich in Einheit mit anderen Enzymen funktionsfähig sind. Diese Substanzen, die im Gegensatz zu den meisten Enzymen nicht aus Aminosauren aufgebaut sind, sondern vorwiegend aus Vitaminen bestehen, beteiligen sich selbst an den körpereigenen Prozessen nicht direkt.

Die Planzenenzyme Bromelain und Papain aus Ananas und Papaya sind die best wirksame Enzyme verfugbar, sie werden als Marke Wobenzym oder in unserem Webshop als gunstiger generische Variant angeboten. Die wirksamkeit is vollig gleichwert.

enzyme.jpg
reacties  0 reacties reageren

Sportfasten auch mit Deutschen Begleitung bei www.sportvasten.nu

Sportfasten auch mit Deutschen Begleitung bei www.sportvasten.nu
24-08-2015 16:22

www.sportfasten.de

reacties  0 reacties reageren

De eerste wedstrijd

Toppers en tobbers
Toppers en tobbers
12-03-2015 00:21

 

 

En de trail op Gran Canaria zit er op.

Het gevoel is een beetje dubbel, mijn conditie was super dus wat het CKD betreft heb ik geen enkele twijfel meer, het werkt en voelt geweldig! Maar door de snelle omschakeling van de Nederlandse winter naar de +25 graden op de Canarische eilanden kreeg ik mijn zouthuishouding niet snel genoeg geacclimatiseerd en moest ik helaas na 50km super in de race gelegen te hebben (zelfs opgerukt naar een podiumplaats in mijn categorie) toch uiteindelijk een stapje terug doen en op het laatst door uitdrogingsverschijnselen zelfs flinke stukken wandelen.

Toch super tevreden, bergop ging ik als een speer en dat belooft veel voor de wedstrijden die nog gaan komen.

Ook de Bietentabs deden merkbaar hun werk, heerlijk als sporten zo makkelijk gaat. Soms vraag ik me zelf af hoe mijn professionele sportcarriere zou zijn verlopen met de kennis over voeding die ik nu heb, maar ja, dat heeft weinig zin.

Belangrijker is nu anderen te kunnen ondersteunen gezond en beter te presteren.

Wordt vervolgd dus..

reacties  0 reacties reageren

Cyclisch ketogeen, eh, hoe doe je dat

Cyclisch ketogeen, eh, hoe doe je dat
03-02-2015 20:22

Tsja, besluiten CKD te gaan doen is één maar het hoe en wat is toch wat anders. Het idee is dus afwisselend je lichaam zonder koolhydraten te trainen en daarna weer met. Op deze manier train je je jezelf om steeds sneller op vetverbranding te kunnen omschakelen met als doel dit tijdens langere trainingen of wedstrijden te kunnen gebruiken om nooit zonder brandstof te komen zitten (ok dit is een vereenvoudigde uitleg, ooit ga ik er wat dieper op in, mocht daar belangstelling voor zijn). Een beetje feedback is trouwens welkom anders heb ik het idee maar wat nutteloze informatie te spuien.

Al zag ik wel dat de blog gisteren 59 keer is bezocht, misschien per ongeluk.

Ok, back to business, even voor de duidelijkheid. Op 9 januari ben ik begonnen met mijn Sportvastenkuur, woog toen 75 kilo (ik ben 1m77), da's niet te veel maar voor mij als duursporter toch wel iets te veel om mee te sjouwen. Na de kuur woog ik 71 kilo (en nog steeds 1m77 ;-)).

Dat voelde zo goed en ik kon ook tijdens de kuur goed doortrainen dat ik dus besloot het CKD te proberen om het effect vast te houden en hopelijk te versterken. Eerst dan maar de resultaten tot nu toe, nu na 2 weken CKD weeg ik nog steeds 71 kilo (waar normaal na het sportvasten er altijd wel een kilootje bij komt). Maar, wat veel belangrijker is, zo fit als ik me nu voel heb ik me al 20 jaar niet gevoeld. Sporten en werk, alles gaat makkelijker, en dat op 3-4 eieren per dag, kaas, volle melkproducten en meer lekkers zodat je nooit maar dan ook nooit honger hebt.

Afgelopen zondag liep ik 47 kilometer (ja, ik loop wel vaker lang, dus niet zomaar proberen) en op maandag fietste ik zonder moeite bijna 2 uur op mijn hometrainer, zonder spierpijn, en dat op mijn 50e.

Ok, na twee weken ben ik wel erg enthousiast, zo erg dat ook mijn vrouw om is en ketogeen is gaan koken, aangestoken door de vele receptenboekjes die circuleren op Internet. We zijn benieuwd.

Oh ja, over een maand loop ik een trailrun van 83 km op de Canarische eilanden (transgrancanaria.net) daar doe ik het allemaal voor, tenminste, dat is mijn excuus.

Morgen meer...

Trailer van de film Cereal Killers

02-02-2015 14:06

Cereal Killers is een documentaire over de effecten van een Low Carb Hight Fat dieet op het lichaam van de 41 jarige Donal.

reacties  0 reacties reageren

Cyclisch ketogeen na het sportvasten

Cyclisch ketogeen na het sportvasten
02-02-2015 13:36

Dit is mijn eerste blog over mijn ervaringen met het Cyclisch Ketogeen Dieet (CKD) na het Sportvasten.

Als sportvastencoach probeer ik zoveel mogelijk nieuwe inzichten in voeding en sport bij te houden en het ketogeen dieet is daar één van. Het liefst test ik het eerst uit op mezelf, zo ben ik ook ooit met Sportvasten begonnen, maar alle dagen ketogeen eten (wel eiwit en vet maar weinig tot geen koolhydraten) leek me wat teveel van het goede. Tot ik een publicatie van Lyle McDonald (geen familie) tegenkwam. Het artikel is met name gericht op krachtsporters die willen afvallen en geen spiermassa willen verliezen maar het is ook goed toepasbaar voor duursporters.

In het kort komt het er op neer dat je 4 dagen in de week ketogeen eet, dus minder dan 50 gram koolhydraten per dag en zo dus je lichaam in ketose brengt (leg ik uit in een aparte blog). Dan heb je 1 stapeldag met extra koolhydraten en vervolgens 2 normale dagen. Daarbij train je vrij specifiek per dag, eerst om je glycogeen op te maken en later om zo efficient mogelijk te trainen met de brandstof die je net toegevoegd hebt.

Omdat ik er net een kuur Sportvasten op had zitten en het effect het liefst nog wilde versterken leek het me een goed idee dit dieet aansluitend uit te proberen. Ook omdat het ketogeen gaan de eerste paar keer wat bijwerkingen kan geven als hoofdpijn en een slecht humeur, na de kuur kon ik wel iets hebben dacht ik, ook al omdat je tijdens het Sportvasten al 5-6 dagen ketogeen eet. Kortom, gewoon doen en maar zien hoe het gaat...

reacties  0 reacties reageren